Panel uživatele

Arpalit® Bio repelent sprej - 150 ml

Arpalit® Bio repelent sprej - 150 ml

Repelentní přípravek ve spreji s hnacím plynem. Odpuzuje bodavý hmyz, komáry a klíšťata. Vhodný i pro lidi k odpuzování komárů a klíšťat.

77,30 Kč s DPH

Výrobce: AVEFLOR a.s.

Obsahuje biopesticidní účinnou látku (20% IR3535).
Neobsahuje DEET!IR3535® je podle americké agentury pro ochranu životního prostředí (US Environmental Protection Agency) klasifikován jako "biopesticid".

  • S přídavkem složek, které pokožku ošetřují a chrání. Dermatologicky testováno.
  • Lze stříkat na pokožku a vlasy, na oděv a obuv.
  • Účinnost přípravku trvá na pokožce 4 hodiny nebo do umytí, na oděvu a obuvi 1 až 3 dny nebo do vyprání.
  • Používejte biocidní přípravek bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte připojené informace o přípravku.

Přípravek používejte neředěný. Aplikujte postřikem na ošetřované místo tak, aby povrch byl mokrý, ale přípravek zošetřované plochy nestékal. Aplikací po dobu 10 vteřin nanesete přibližně 10g spreje. Přípravek nechte zaschnout. Arpalit Bio repelent sprejnení vhodné používat na obličej zdůvodu možného zasažení očí.

Bezpečnostní opatření: Uchovávejte mimo dosah dětí. Nádobka je pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50 °C. Ani vyprázdněnou nádobku neprorážejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo na žhavé předměty. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení – Zákaz kouření. Obal likvidujte v rámci organizovaného sběru. Při použití nejezte, nepijte, nekuřte. Nepoužívejte vblízkosti ohně.Chraňte oči před zásahem spreje! Sprej nevdechujte!

Pravděpodobné přímé a nepřímé nepříznivé vedlejší účinky:
nejsou známy

Pokyny pro první pomoc:
Při nadýchání aerosolu postiženého dopravte na čerstvý vzduchu a ponechejte ho v klidu. Dýchá-li a je v bezvědomí, uložte ho do stabilizované polohy na boku. Při zastavení dechu je nutné umělé dýchání. Okamžitě zavolejte lékaře.

Při dlouhodobém a cíleně opakovaném kontaktu s kůží hrozí omrzliny, odstraňte znečistěné šatstvo, kůži omyjte vodou a mýdlem, opláchněte. Omrzlá místa sterilně zakryjte. Poraďte se s lékařem. Při zasažení očí oko okamžitě důkladně vyplachujte tekoucí vodou (po dobu 15 minut). Poraďte se s lékařem. V nepravděpodobném případu spolknutí aerosolu přivolejte lékaře.
Nevyvolávejte zvracení.

Velikost balení: 150 ml

Tento web je chráněn reCAPTCHA a Google. Platí Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky.

Přihlášení